Om NSB

Her finner du nyheter fra NSB, kontaktinformasjon, informasjon om NSB-konsernet og om NSB og miljø.

 • Kan vi hjelpe deg med noe? Her finner du vår kontaktinformasjon og kundeservice, samt informasjon om hittegods.

 • Har du lyst til å jobbe med oss i NSB? Hos oss er mulighetene mange! Finn informasjon om karrieremuligheter og ledige stillinger.

 • Persontogvirksomheten i NSB konsernet består av NSB AS, med datterselskapene NSB Gjøvikbanen AS og AB Svenska Tågkompaniet.

 • Vi ønsker å gi deg så god og relevant informasjon som mulig. De som velger å si ja til å motta våre nyhetsbrev, får aktuelle nyheter og tilbud før alle andre.

 • Pressevakt: 88 00 10 00 (dette telefonnummeret er kun for journalister. For kundehenvendelser, ring vårt Kundesenter på telefon: 815 00 888)

 • Persontogvirksomheten i NSB konsernet består av NSB AS, med datterselskapene NSB Gjøvikbanen AS og AB Svenska Tågkompaniet.

 • NSB-konsernet er et nordisk transportkonsern. Persontransport med tog og buss, godstrafikk på jernbane, eiendomsvirksomhet og togvedlikehold utgjør konsernets hovedvirksomheter.

 • Når du skal reise mellom små og store byer i Norge, er det NSB Regiontog du reiser med. Rundt de større byene og tettstedene i Norge reiser du med NSB Lokaltog.

 • NSBs beste bidrag til et bedre miljø er å frakte mange passasjerer på en sikker, pålitelig og ressurseffektiv måte. Vi jobber for å tilby et reisetilbud som er sømløst, punktlig og effektivt inn og ut av de store byene, samt komfortabelt og attraktivt mellom de store byene.

 • Velkommen til guiden som viser deg hvordan et samlet NSB skal fremstå i alle sammenhenger hvor vi er synlige.

 • Gjeldende vilkår på NSB AS hjemmeside.

 • Les om hvilke roller NSB, Bane NOR og Statens jernbanetilsyn har, og få forklaring på ord og begreper om togtrafikk