Rutetider

Her får du sanntidsinformasjon om togtrafikken, rutetabeller for Norge og Europa og oversikt over arbeider som gjøres på jernbanen.

 • Er toget i rute?

  Her får du sanntids trafikkinformasjon for de fleste av våre strekninger. På Østlandet er data basert på automatiske målinger fra Jernbaneverket. I resten av landet registreres passeringer manuelt. Ved buss for tog vil ikke trafikkinformasjon bli registrert.

 • Rutetabell

  Lag din egen rutetabell.

 • Arbeid på jernbanen

  Her får du oversikt over planlagt, pågående og utført arbeid på jernbanen. For informasjon klikker du på den stasjonen du skal reise til eller fra. Stasjoner som er berørt av planlagte arbeider er markert med varseltrekant. Logger du deg inn og registrerer din strekning får du automatisk opp informasjon om strekningen.

 • Hvem gjør hva på jernbanen?

  Her er en oversikt over hvilke roller NSB, Jernbaneverket og Statens jernbanetilsyn har, samt en forklaring på begreper som brukes om det å kjøre tog i Norge.